ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. MILOSLAV PRŮCHA

Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Průchy působí samostatně na trhu právních služeb již od roku 1996 a za dobu jejího trvání byly kanceláří poskytnuty právní služby stovkám tuzemských i zahraničních subjektů   z   řad   právnických  osob,  podnikatelů   a  fyzických  osob  v  nejrůznějších  oborech  práva, na vysoké profesionální, odborné, jakož i etické úrovni, se zvláštní specializací zejména na obchodní právo a občanské právo.

Základní cílem Advokátní kanceláře JUDr. Miloslava Průchy je poskytovat firemní i soukromé klientele právní servis vždy s garancí, že jsou její zájmy chráněny a prosazovány efektivně a cestou nejúčinnějších právních nástrojů aplikovaných k dosažení klientem požadovaného výsledku. Právní služby jsou vždy poskytovány s plnou informovaností klienta o stavu věci a o jednotlivých provedených úkonech. Komplexnost poskytovaných služeb při právním poradenství, využití právní znalosti a zkušenosti, důraz při prosazování a hájení zájmů klientů se zaměřením především na výsledek, to vše spolu s důsledně individuálním přístupem, respektujícím konkrétní potřeby a motivaci klientů, jsou základní principy naší práce.

Obraťte se s Vaší právní věcí s důvěrou na naší advokátní kancelář, která svým klientům nabízí, vedle zcela samozřejmé loajality a diskrétnosti, kvalitu, odbornost, zkušenosti, spolehlivost a rychlost. Řešení Vašeho případu se budeme vždy maximálně věnovat a činit všechny úkony s důrazem na efektivitu vynaložených nákladů při dosažení nejlepšího výsledku.

Profesionální právní služby Vám od zahájení své činnosti nabízí Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Průchy v samém centru Prahy, jen pár set metrů od Václavského náměstí.

Advokát JUDr. Miloslav Průcha poskytuje právní služby též v jazyce anglickém a ruském.

V souvislosti s novelizací  zákona  č.  634/1992  Sb.,  o  ochraně  spotřebitele,  ve  znění  pozdějších předpisů, si Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Průchy dovoluje upozornit své klienty z řad fyzických osob, kteří vstupují do smluvních vztahů s advokátní kanceláří jako spotřebitelé, na možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, vzniklých ze smluv o poskytování právních služeb, před Českou advokátní komorou. Pokud v případě  spotřebitelského  sporu  nedojde  k  dohodě  mezi  klientem a  advokátní  kanceláří,  může  se  klient,  který  je  spotřebitelem,  obrátit  na  Českou  advokátní  komoru s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Další informace týkající se mimosoudního řešení sporů jsou zveřejněny na internetových stránkách České advokátní komory, a to na webové adrese www.cak.cz.

Dle nařízení Evropského parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti se  zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES, v platném znění (dále jen „Obecné nařízení“), advokátní kancelář JUDr. Miloslava Průchy poskytuje subjektům osobních údajů v souladu s Článkem 12 Obecného nařízení veškeré zákonné informace. Tyto informace jsou dostupné ke stažení zde.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat