UŽITEČNÉ ODKAZY

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) http://wwwinfo.mfcr.cz
Česká advokátní komora http://www.cak.cz
Česká národní banka http://www.cnb.cz
Český statistický úřad http://www.czso.cz
Exekutorská komora http://www.exekutorskakomora.cz
Informační systém katastru nemovitostí ČR http://katastr.cuzk.cz
Informační systém o veřejných zakázkách a dražbách (Centrální adresa) http://www.centralniadresa.cz
Kancelář prezidenta ČR http://www.hrad.cz
Komise pro cenné papíry http://www.sec.cz
Komora soudních znalců ČR http://www.experts.cz
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Obchodní rejstřík http://www.justice.cz
Ministerstvo vnitra ČR http://www.mvcr.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Nejvyšší kontrolní úřad http://www.nku.cz
Nejvyšší soud ČR http://www.nsoud.cz
Notářská komora http://www.nkcr.cz
Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz
Úřad pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz
Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz
Úřad vlády ČR http://www.vlada.cz
Ústavní soud ČR http://www.concourt.cz
Veřejný ochránce práv (ombudsman) http://www.ochrance.cz
Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat