VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Ke každé pohledávce našeho klienta vypracujeme právní stanovisko, ve kterém klienta seznámíme s právním stavem jeho pohledávky, s otázkou její dobytnosti, s možnostmi jejího vymáhání, jakož i s odhadem úspěšnosti jednotlivých variant, včetně případného soudního vymáhání pohledávky, spolu s vyjádřením k dobytnosti vykonatelného rozhodnutí soudu s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníka.

Připravujeme a uplatňujeme předžalobní upomínky dlužníkům, činíme opatření k zajištění dobytnosti nároků před zahájením řízení o vymáhání pohledávek.

Naše klienty zastupujeme v nalézacích řízeních před soudy a v rozhodčích řízeních před rozhodčími soudy. Spolupracujeme následně s exekutorskými kancelářemi při zajištění plnění přiznaných pohledávek dlužníky.

Je-li takové řešení pro klienta efektivním, postupujeme ve věci vymáhání pohledávek i cestou vymáhání náhradního plnění nebo přímo kapitalizací pohledávek klienta.

Pohledávky klientů uplatňujeme i v insolvenčních řízeních.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat