ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Pro naše klienty v souvislosti se založením společnosti zajišťujeme komplexní právní servis spočívající zejména:

  • v poskytování právního poradenství při volbě vhodné formy právnické osoby a ve věci obsahu zakladatelských dokumentů 
  • ve zpracování zakladatelských dokumentů nově zakládané společnosti
  • v zajištění notářských zápisů o založení společnosti
  • v poskytnutí součinnost při daňové registraci společnosti a při otevření jejího bankovního účtu
  • v zajištění živnostenských oprávnění pro společnost
  • v zajištění součinnosti při opatření vhodného sídla pro zakládanou společnost
  • ve zpracování a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Nejčastěji zakládanými a nejoblíbenějšími formami právnických osob v České republice jsou akciová společnost a společnost s ručením omezením. Zakládání těchto nejžádanějších firem, jakož i dalších forem právnických osob, pro své klienty Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Průcha zajistí v nejkratších možných termínech a bez komplikací.

Vedle dalších forem právnických osob dle obchodního zákoníku, jako jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, nebo družstvo, zajišťuje Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Průchy i zakládání obecně prospěšných společností, občanských sdružení, nadací a nadačních fondů.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat