OBCHODNÍ PRÁVO

Našim obchodním klientům poskytujeme komplexní právní služby v celé šíři jejich potřeb v oblasti závazkových smluvních vztahů v režimu obchodního zákoníku.

V rámci obchodního práva poskytujte odbornou právní pomoc zejména při sepisu, připomínkování a kontrole smluv (zejména např. kupní smlouvy, smlouvy o půjčce, smlouvy o úvěru, smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy inominátní – tj. nepojmenované atd.), dohod a jejich dodatků, předkládání právních rozborů a odborných vyjádření, jakož i při vymáhání pohledávek našich klientů z nesplněných závazků a vymáhání nároků spojených se vznikem škody a bezdůvodným obohacením, včetně přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení (viz dále).   

Nabízíme řešení problematiky nekalé soutěže a porušování práv k ochranným známkám a porušování  jiných průmyslových práv.    

Našim klientům zajišťujeme vzorovou obchodní dokumentaci, jakož i realizujeme smluvní  zajištění závazků aplikací zákonných zajišťovacích instrumentů.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat