OBČANSKÉ PRÁVO, SMLUVNÍ PRÁVO A SPRÁVA MAJETKU

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby zahrnující celou oblast občanského práva, zejména komplexní smluvní agendu mající svůj původ v institutech obsažených v občanském zákoníku, dále pak zastupování v jednáních s protistranami v rámci mimosoudního řízení, jakož i zastupování v soudních řízeních (litigace), počínaje sepsáním žaloby, následně zastupováním před soudy ve všech stupních řízení, včetně využití všech opravných prostředků dle občanského soudního řádu, jakož i v uzavírání dohod o mimosoudním narovnání.

Pro klienty zajišťujeme sepisy závětí nebo listin o vydědění, kdy klienty zastupujeme i ve vyřizování dědictví, jakož i v zastupování před soudy ve věcech nároků z dědictví.

Řešíme vztahy spoluvlastnické (podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů), jakož i vypořádání spoluvlastnictví.

Zjišťujeme sepisy všech smluv mezi občany, smluv o půjčce, stejně tak naše klienty zastupujeme ve vymáhání jejich pohledávek, a to jak v mimosoudních řízeních, tak v řízeních před soudy všech stupňů, kdy taktéž zastupujeme klienty v exekučních řízeních, ať již jako oprávněné nebo jako povinné.

Provádíme též správu majetku pro naše klienty.

 

 

 

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat