NAŠE PRÁVNÍ SLUŽBY

  1. zajišťujeme komplexní právní služby se zaměřením zejména na právnické osoby a podnikatele.
  2. svým klientům poskytujeme právní konzultace, rady a právní zastoupení při jednáních s obchodními partnery, protistranami, před soudy všech stupňů a před státními orgány.
  3. sepisujeme právní rozbory, odborná vyjádření a stanoviska pro další použití našimi klienty při jednáních s obchodními partnery, protistranami, státními orgány a orgány samosprávními.
  4. poskytujeme služby spojené se založením nebo prodejem a koupí společnosti.
  5. připravujeme obchodní smlouvy a další písemnosti právního charakteru, zejména připomínky ke smlouvám, žaloby a opravné prostředky v řízeních,
  6. nabízíme advokátní úschovu peněžních prostředků na schovatelských účtech advokáta zřízených pro vedení jak v české měně, tak i v EUR, jakož i úschovu cenných papírů a listin.
  7. klientům zajišťujeme ověření podpisu na námi vyhotovených právních úkonech.

Při naší činnosti úzce spolupracujeme s partnery naší advokátní kanceláře za účelem dosažení maximální efektivity a výsledku, při pokrytí širokého spektra potřeb klientů.

Obory práva, ve kterých zejména poskytujeme právní služby:

- - -
- - -
Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat