KONKURSNÍ A INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

V uvedeném oboru práva nabízíme komplexní právní služby jak dle platné právní úpravy, tj. dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak dle původní právní úpravy, tj. dle zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Vedle vlastní obsáhlé a dlouholeté činnosti správce konkursní podstaty (již od roku 1998) poskytujeme právní poradenství o právních důsledcích vzniku úpadkové situace, o průběhu konkursního řízení, jakož i řízení o povolení vyrovnání, kdy sepisujeme návrhy a podání, jakož i zastupujeme věřitele v průběhu řízení.

Naše advokátní kancelář taktéž nabízí vysoce kvalifikované právní poradenství a zastupování v oblasti insolvence, a to jak cestou spolupráce s řadou erudovaných insolvenčních správců, tak i s spoluprací s odbornými agenturami, jež se zabývají např. odkupem pohledávek.

V rámci konkursního a insolvenčního práva nabízíme především následující právní služby:

  • vypracování insolvenčních návrhů,
  • právní zastoupení v insolvenčním řízení a v řízení dle zákona o konkursu a vyrovnání, zastoupení v řízení o odvolání proti rozhodnutí o úpadku,
  • zpracování přihlášek pohledávek insolvenčních věřitelů,
  • zastupování při vyjednávání s dlužníky či insolvenčními věřiteli,
  • zastupování insolvenčních nebo konkursních věřitelů ve věřitelských orgánech,
  • zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (vylučovací žaloba).

V oboru insolvenčního práva se advokát JUDr. Miloslav Průcha věnuje též publikační činnosti, kdy je např. spoluautorem komentáře: „Insolvenční zákon, s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 69/2011 Sb. a č. 73/2011 Sb., JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv, vydalo Nakladatelství Leges, s.r.o. v roce 2011.

Pro dlužníky nabízíme v oblasti insolvenčního práva odborné služby právního posouzení případného krizového stavu společnosti, a to zejména s ohledem na důsledky trestněprávní v podobě trestní odpovědnosti statutárních orgánů dlužníka, jakož i vyhodnocení, zda se jedná o fázi úpadku. V případě zjištění úpadku dlužníka zajistíme komplexní součinnost v souvislosti se sepisem samodlužnického insolvenčního návrhu, jakož i všech jeho příloh a dalších náležitostí.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat