PODNIKOVÉ PRÁVO

Našim klientům z řad společností a podnikatelů poskytujeme komplexní právní služby v celé šíři jejich potřeb. Během trvání advokátní kanceláře jsme poskytli a poskytujeme právní pomoc a zastoupení desítkám obchodních firem, a to od malých rodinných podniků přes střední firmy až po pobočky nadnárodních koncernů.

Obor podnikového práva v sobě zahrnuje celou řadu dalších samostatných právních oborů, zejména pak obchodního práva, pracovního práva, finančního práva, práva nekalé soutěže, smluvního agendy, jakož i oborů dalších. Hlavním obsahem je především zajištění komplexní smluvní agendy pro klienta dle jeho potřeb, včetně vyjednání jejího obsahu, vymáhání pohledávek klienta, zastupování v jednáních před státními a správními orgány, zastupování v obchodních a občanskoprávních sporech, vyřizování rejstříkových věcí dle potřeb klienta, jakož i zajištění právní pomoci v oblasti  pracovního práva, finančního práva, práva nekalé soutěže, smluvního agendy, jakož i oborů dalších. Hlavním obsahem je především zajištění komplexní smluvní agendy pro klienta dle jeho potřeb, včetně vyjednání jejího obsahu jakož i zajištění právní pomoci v oblasti práva směnečného a oboru dalších. V případě, že se klient rozhodne pro akvizici obchodních firem, zajišťujeme taktéž komplexní právní součinnost, včetně provedení due diligence.

Naše právní služby poskytujeme firemní klientele formou outsourcingu, typicky pak cestou právního zastoupení na základě mandátní smlouvy se sjednanou měsíční paušální odměnou. K řešení jednotlivých úkolů a zadání tak můžeme díky hlubší znalosti vnitřních záležitostí klienta přistupovat vždy s ohledem na klientovy individuální potřeby, se zřetelem na maximální efektivitu.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat