PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (KORPORÁTNÍ PRÁVO)

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní právní služby, a to počínaje zakládáním společností, družstev a jiných právnických osob, přes správu jejich právní agendy až po fúze, transformace či rozdělení nebo zrušení firem, včetně procesu jejich likvidace.

Naší agendou je mimo jiné i zajišťování všech změn ve společnostech, např. zvyšování či snižování kapitálu, rozdělení či zastavení obchodního podílu a změny společností v podobě jejich transformací, rozdělení, fůzí, splynutí a sloučení, majetkové vypořádání obchodních společností, nebo prodej a nájem podniku a jeho části.

Společnostem zajišťujeme právní služby spojené s jejich změnami, při převodech obchodních podílů, převodech akcií, zajišťujeme úplné organizační zajištění a vedení valných hromad právnických osob, jakož i veškerá potřebná řízení před živnostenskými úřady a dalšími subjekty státní správy a před rejstříkovými soudy, kde je naším benefitem znalost rozhodování soudů, vyplývající z dlouholetých zkušeností.

Pro naše klienty zajišťujeme součinnost s našimi partnery dle jejich potřeb, zejména pak ve spolupráci s notářskými kancelářemi sepisy notářských zápisů, daňové poradenství, součinnost znalců a znaleckých ústavů, jakož i dodávky auditorských činností.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat