PRÁVA K NEMOVITOSTEM

Pro firemní i soukromou klientelu zajišťujeme fundované a komplexní služby, pokud jde o koupi, darování či prodej nemovitostí, nájemní a podnájemní smlouvy, včetně smluv o smlouvách budoucích. Občanům a fyzickým osobám pak nabízíme právní pomoc při realizaci koupě bytů či domů a jiných nemovitostí, a to i za využití hypotečního úvěru.

V souvislosti s uvedenou agendou nabízíme klientům vedle standardních smluv i specializovanější smlouvy, jako jsou např. smlouvy o převodu nemovitostí spojené s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy zajišťované naší advokátní kanceláří, případně pak smlouvy o zřizování věcných břemen či dalších věcných práv k nemovitostem či uzavírání smluv zástavních.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní servis související s převody nemovitostí, kdy zajišťujeme vše potřebné spojené s provedením vkladu práv ze smluv o převodu nemovitostí do katastru nemovitostí, kdy před vlastním projednáním, sepisem a uzavřením smluv zajišťujeme podklady pro převod nemovitostí a prověrku všech právně relevantních údajů. Pro naše klienty můžeme zajistit i veškeré související služby, jako např. prostřednictvím našich spolupracujících soudních znalců zajistit ocenění nemovitostí a prostřednictvím našich spolupracujících daňových poradců vyřízení daňové a účetní agendy s tímto související.

Provádíme připomínkování a kontrolu smluv, včetně vypracování dodatků ke smlouvám.

Pro majitele nemovitostí nabízíme komplexní právní servis týkající se správy jejich majetku, včetně právní úpravy nájemních vztahů, jakož i řešení případných právních sporů s jejich nájemníky.

Pro všechny subjekty pak zajišťujeme úplnou právní pomoc při zastupování před katastrálními úřady, jakož i ve sporné agendě spojené s nemovitostmi, a to ať již jde o spory o plnění nebo spory o určení vlastnictví k nemovitostem, otázky vydržení, nájemních smluv, věcných břemen, apod.

Kontakt Sídlo
JUDr. Miloslav Průcha
advokát

Štěpánská 611/14
110 00 Praha 1 – Nové Město

Chcete další doplňující informace, poradit se, sjednat si schůzku s advokátem JUDr. Miloslavem Průchou, neváhejte jej kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:

Odeslat